Олон нийтийн үйлчилгээний төслүүд

Энэ хичээлийн жилд (2022-23) SP-AT PTA нь Спрингман болон Аттеагийн аль алинд нь олон нийтийн үйлчилгээний төслүүдийг хөнгөвчлөхөд туслах болно.